Mohsen Chavoshi – Chamedoon Lyrics

چمدونمو دارم می بندم
با یه طرح کهنه از دلخوشیام
باورم نمیشه باید برمو
دیگه هیچ وقت به دیدنت نیام
تو که می شناسی منو بهم بگو
مگه میشه این همه ساده برم
با تموم جاده ها عطر تو هس
بگو باید از کدوم جاده برم
شایدم دوباره باید از همون
جاده ای که تک و تنها اومدم
تک و تنها برمو یادم بره
واسه ی چی دل به این جاده زدم
چمدونمو باید می بستم
واسه رفتن از همون روزی که
تو با طعنه هات می گفتی عشقت
واسه ی دنیای من کوچیکه
خونه خیلی وقته که بهم میگه
با خودت مرور کن گذشته رو
کسی این جا به تو وابسته نبود
خودتو خسته نکن دیگه برو
من با چمدونم
آخر این جاده
منتظرت میشم
تو هم اگه دیدی
تنهایی سخته برات

بیا بمون پیشم
من با چمدونم
آخر این جاده
منتظرت میشم
تو هم اگه دیدی
تنهایی سخته برات
بیا بمون پیشم