Sugarfree – Panata Sa Bayan lyrics

[Verse 1]
Alin mang sulok ng daigdig aabutin
Ihahatid ang napapanahong balita
Balita’y dapat balita lang

Walang kulay o bahid ng panlilinlang
Ang tanging hangarin ay maparating
Ang katotohanan

[Refrain]
Kapuso tayo
Tapat sa pagbabalita
Kapuso, ikaw at ako

Kapuso tayo
Tapat sa pagbabalita
‘Di pagagamit kaninuman

[Chorus]
Katotohanang magpapalaya sa bayan (hahanapin, babantayan)
Katotohanang magpapalaya sa bayan (haharapin, ipaglalaban)
Katotohanan ang panata namin sa bayan

[Verse 2]
Magpasya para sa sarili
‘Di kailangang maniwala sa sabi-sabi
Ang susi ay katotohanang hawak mo

At ‘pag nakamtan
Ito’y makapangyarihan
Ang piring at takot natatanggal
Pinakikilos… Inaahon ang bayan

[Refrain]
Kapuso tayo
Tapat sa pagbabalita
Kapuso, ikaw at ako

Kapuso tayo
Tapat sa pagbabalita
Di pagagamit kaninuman

[Chorus]
Katotohanang magpapalaya sa bayan (hahanapin, babantayan)
Katotohanang magpapalaya sa bayan (haharapin, ipaglalaban)
Katotohanan ang panata namin sa bayan

[Coda]
Katotohanan, palaganapin pa
Ilaw sa dilim, bayan lumaya ka

[Chorus]
Katotohanang magpapalaya sa bayan (hahanapin, babantayan)
Katotohanang magpapalaya sa bayan (haharapin, ipaglalaban)
Katotohanan ang panata namin
Katotohanan ang panata namin
Katotohanan ang panata namin sa bayan


Did not find what you need? Try to search for Sugarfree – Panata Sa Bayan lyrics in https://lyrics.az/?Sugarfree – Panata Sa Bayan lyrics or https://azlyrics.az/?Sugarfree – Panata Sa Bayan lyrics

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *