Tag «ACAB»

7liwa – Trump Lyrics

[Couplet 1] I don’t know ma 3labalich bik a lyam Mauvais gars derna 3amalyat Raje3 men 9ebri tkheyltini miyet Machi sder fommi li jab midalyat, yah! 3tinah l3a9a ra khdaha kayriyeg 3tinah idrebha ra zgelha ki Ziyech Zebbi skerti b’Heineken clash dyalek kayde7ekni ki Henedi Ma kanrappiwch biliki atsemem la klitini ra périmé F had …