Tag «Getting Margiela»

Sybyr – Onn Lyrics

[Chorus] I say nigga shit, so put me on I say nigga shit, now put me on I say nigga shit, now put me on I say nigga shit, now put me on I say nigga shit, now put me on, yo I say nigga shit, now put me on, yo What you doing, cuh? …