Tag «Haala Zurfhaa»

Dissidenten – Fata Morgana Lyrics

Silnaakum ?alaa Sfaa ?alaa Halaa khanha dfaa Silnaakum ?alaa Sfaa ?alaa Halaa khanha dfaa Fi Hwab shkhiirkum TaalaH Hwab shkhiirkum TaalaH Fi Hwab shkhiirkum TaalaH Hwab shkhiirkum TaalaH Tlabnaa kum haatuu shifaa idwaa’ fii idi hlijifaa Tlabnaa kum haatuu shifaa idwaa’ fii idi hlijifaa Tahba bil jaralHas saama’ Bil jaralHas saama’ Tahba bil jaralHas saama’ …