Tag «Herre Gud Allmektig»

Ungfila – Store Og Mektige Lyrics

Store og mektige Er dine gjerninger Herre Gud Allmektig Store og mektige Er dine gjerninger Herre Gud Allmektig Store og mektige Er dine gjerninger Herre Gud Allmektig Store og mektige Er dine gjerninger Herre Gud Allmektig Rette og sanne er dine veier Du tidsaldernes konge Rette og sanne er dine veier Du tidsaldernes konge Herre …