Tag «Yah Let»

DDG – Bank Lyrics

[Intro] TreOntheBeat yah Yah ay oou okay okay Yah Let’s talk about this money nigga Cut to it [Chorus] I got bank, bank, bank Bank, bank, bank Bank, bank, bank Bank, bank, bank Bank, bank, bank, ayy I got bank, bank, bank Bank, bank, bank Bank, bank, bank Bank, bank, bank Bank, bank, bank, ayy …